کلمات نروژی _ جملات روزمره

"Her " : به معنی "اینجا "

❗️دقت کنین که قید زمان ما اول جمله اومده ،پس قاعده فعل در مکان دوم رو باید رعایت کنیم.

" Kan du sitte " : به معنی "تو میتونی بشینی "

اینجا فعل در مکان دوم قرار گرفته ، چون قید زمان داشتیم.

" å ta av " : به معنی بیرون در اوردن __ " Dine isbrooder " :به معنی " یخ شکن های خودت" __ "Før" : به معنی قبل __ " gå videre" : به معنی "پیشروی کردن ، جلو رفتن"

" inn " :❗️ اینحا چون فعل من در ذات فعلش ،حرکت نهفته ( حرکت از یک مکان اولیه به مکان ثانویه ) از Inn استفاده شده ،نه Inne

"I bygget "به معنی" در ساختمان "❗️ حرف اضافه" I " به معنی داخل ، داخل شئیی ، درون چیزی بکار برده میشود.

کلمات نروژی _ رانندگی

Gangfelt : به معنی " خط عابر پیاده"
Gående :  به معنی " پیاده رو"
Vikeplikt : به معنی " حق تقدم "

️ چجوری بگیم " کسی از آینده خبر نداره " یا آینده خبر نمیکنه.

 مثال:

️چجوری بگیم " با یک تیر دو نشون زدن "


مثال :
 Ved å bruke en sykkel kan du slå to fluer i en smekk: Du unngår bilkøene på vei til jobb og holder deg i god form samtidig.
با استفاده از دوچرخه تو میتونی با یک تیر دو نشون بزنی ، تو جلوگیری میکنی از ترافیک در مسیر کارت و همزمان خودتو رو رو فرم نگه میداری .
Å slå to fluer i en smekk : با یک تیر دو نشون زدن 
To kill two birds with one stone : På engelsk
عبارت های دیگه در متن بالا :

Å holde seg i god form : خود را روی فرم نگه داشتن
Samtidig : همزمان
Å unngå : جلوگیری کردن

کلمات نروژی _ جملات روزمره

"Her " : به معنی "اینجا "

❗️دقت کنین که قید زمان ما اول جمله اومده ،پس قاعده فعل در مکان دوم رو باید رعایت کنیم.

" Kan du sitte " : به معنی "تو میتونی بشینی "

اینجا فعل در مکان دوم قرار گرفته ، چون قید زمان داشتیم.

" å ta av " : به معنی بیرون در اوردن __ " Dine isbrooder " :به معنی " یخ شکن های خودت" __ "Før" : به معنی قبل __ " gå videre" : به معنی "پیشروی کردن ، جلو رفتن"

" inn " :❗️ اینحا چون فعل من در ذات فعلش ،حرکت نهفته ( حرکت از یک مکان اولیه به مکان ثانویه ) از Inn استفاده شده ،نه Inne

"I bygget "به معنی" در ساختمان "❗️ حرف اضافه" I " به معنی داخل ، داخل شئیی ، درون چیزی بکار برده میشود.

کلمات نروژی _ رانندگی

Gangfelt : به معنی " خط عابر پیاده" __ Gående : به معنی " پیاده رو" __ Vikeplikt : به معنی " حق تقدم "❗️