مدت زمان مشاوره 30 دقیقه و هزینه آن 700 هزار تومان است.

جهت دریافت مشاوره، لطفا هزینه را به شماره کارت 6037697527798943 بنام گلشن شمس الدین تکیه واریز کرده و عکس فیش را به شماره 004748667788 در واتساپ ارسال نمایید.

Counseling