نروژ از کشورهای مرفه و پیشرفته اروپایی است که عضو پیمان شنگن نیز می باشد. این کشور در شمال غرب اروپا واقع شده است و با مناظر زیبا و آب و هوای سرد شناخته می شود. مردم در این کشور به زبان نروژی صحبت می کنند و جمعیتی در حدود 5 میلیون نفر در این کشور زندگی می کنند. وجود ذخایر فراوان نفت خام، گاز طبیعی و مواد معدنی، این کشور را در رده چهارم کسب درآمد در جهان قرار داده است و همین امر سبب شده است که نرخ بیکاری در این کشور نیز کمتر از 4 درصد باشد. نروژ کشوری دموکراتیک است و سطح رفاه بالایی را برای مردم فراهم کرده است. تحصیل در نروژ در مقاطع مختلف رایگان است. سیستم آموزشی رایگان و موقعیت های شغلی فراوان در این کشور، باعث شده است که افراد زیادی تمایل به مهاجرت به نروژ داشته باشند.