کلمات نروژی - جملات روزمره

"Her " : به معنی "اینجا "

❗️توجه داشته باشید که قید زمان اول جمله قرار گرفته ،بنابراین باید قاعده قرار گرفتن فعل در مکان دوم رعایت شود.

" Kan du sitte " : به معنی "تو میتوانی بنشینی "

فعل در اینجا به دلیل تقدم قید زمان، در مکان دوم قرار گرفته.

" å ta av " : به معنی بیرون در آوردن،  "Dine isbrodder" :به معنی " یخ شکن های خودت"، "Før" : به معنی قبل، " gå videre" : به معنی "پیشروی کردن، جلو رفتن"

"inn" :❗️ در اینحا به دلیل اینکه فعل جمله اشاره به حرکت کردن دارد (حرکت از یک مکان اولیه به مکان ثانویه) از Inn استفاده شده، نه Inne.

"I bygget" به معنی"در ساختمان". حرف اضافه" I " به معنی داخل یا درون چیزی به کار برده میشود.

کلمات نروژی - رانندگی

Gangfelt : به معنی " خط عابر پیاده"
Gående :  به معنی " پیاده رو"
Vikeplikt : به معنی " حق تقدم "

 " کسی از آینده خبر نداره " یا آینده خبر نمیکنه.

🔴 مثال:

" با یک تیر دو نشان زدن "

 🔴 مثال:

Ved å bruke en sykkel kan du slå to fluer i en smekk, Du unngår bilkøene på vei til jobb og holder deg i god form samtidig

با استفاده از دوچرخه تو میتوانی با یک تیر دو نشان بزنی، تو از ترافیک در مسیر کارت جلوگیری میکنی و همزمان خودت را روی فرم نگه میداری 

.

Å slå to fluer i en smekk : با یک تیر دو نشان زدن 

به انگلیسی: To kill two birds with one stone 
 

عبارت های دیگر در متن بالا :

Å holde seg i god form : خود را روی فرم نگه داشتن
Samtidig : همزمان
Å unngå : جلوگیری کردن

️   "نوک زبانم است"

🔴 این اصطلاح در مواقعی بکار برده میشود که شخص پاسخ پرسشی را می داند ولی به خاطر نمی آورد

مثال :

?Husker du navnet hennes
اسم او (مونث) چیست؟
mmm, jeg har det på tunga

امممم، سرزبونمه...

اسامی انگشتان دست

انگشت کوچک : Lillefinger
انگشت حلقه : Ringfinger
انگشت میانی : Langefinger
انگشت اشاره : Pekefinger
انگشت شست : Tommel
مچ دست : Håndledd

  " سرم شلوغ است" یا "بسیار مشغله دارم"

با استفاده از این عبارت میتوانیم بیان کنیم که سرمان شلوغ است : Å ha det travelt 

سرم شلوغ است : Jeg har det travelt

✔️ عبارت Det er på tide ... به معنی " وقتش است"
✔️ و عبارت Det er vel på tide... به معنی "دیگر وقتش رسیده است" میباشد.
❗️توجه کنید کلمه Vel به معنی دیگر نیست، ولی در جمله دوم برای تاکید به کار برده شده. یعنی نمیتوان از این کلمه در جمله "یک بار دیگر" استفاده کرد.
مثال:
❇️ Det er på tide å gå videre. به معنی : وقتش است که برویم جلوتر.
❇️ Det er vel på tide å sove به معنی : دیگر وقت خوابیدن است.
در این جمله کلمه Vel دقیقا برای تاکید به خوابیدن به کار رفته.


فونت و فن های یادگیری جنسیت کلمات در زبان نروژی

✴️ اگر کلمه ای با "Sjon " ختم شود، (یعنی پسوند کلمه)
آن کلمه جنسیت مذکر دارد و  En میشود Artikkel آن کلمه .

این عبارت به معنی روی پاهای خود ایستادن یا مستقل بودن می باشد.
✔️ عبارت
Å være selvstendig : نیز به معنی مستقل بودن است.
مثال : Jeg har prøvd å stå på egne bein.
به معنی: من سعی کرده ام که رو پاهای خودم بایستم. (کنایه از مستقل بودن)

چه موقع حرف "G " رو ما تلفظ نمیکنیم؟

هر گاه در زبان نروژی حرف "J" بعد از حرف "G" قرار بگیرد ، حرف "G" تلفظ نمی شود.
مثل: Gjennom , gi , begynne

یکی از معانی کلمه Enda
معادل En gang til , en til می باشد.

✔️ Det er ikke din sak
این عبارت به معنی :
✔️به تو ربطی نداره! هست.
❗️البته عبارات دیگری در زبان نروژی وجود دارند که معادل این عبارت باشند.