برخلاف برخی کشورها که امکان دریافت ویزای زبان به مدت یک سال پیش از شروع دوره کارشناسی مهیا است، این نوع ویزا در کشور نروژ ارائه نمی شود.